FacebookN/A likes
TwitterN/A followers
InstagramN/A followers

Шпедитер

 • Објавен пред 11 месеци
 • Нептун Македонија
 • Активен до 24.04.2018
 • Позиција: Останато
 • Локација: Скопје

Активни огласи од Нептун Македонија:

ПРОДАВАЧ - СТРУМИЦА

НЕПТУН МАКЕДОНИЈА, за потребите на својот магацински комплекс и царински склад во општина Илинден - објект проектиран по актуелните светски архитектонски стандарди, на површина од 7700 м2, за складирање на бела техника и електроника, распишува оглас за

 

                                                              Шпедитер

 

Потребно образование, работно искуство, квалификации и вештини: 

 

 • CСС/ВСС,
 • Минимум 5 години работно искуство во областа,
 • Лиценца за царински декларант
 • Познавање на законските процедури за поедноставена постапка за локален увоз
 • Добри комуникациски вештини, доверливост и високо ниво на самодоверба,
 • Систематичност, организираност, иницијативност, аналитичност, објективност,
 • Основно познавање на работа со MS Office и одлично познавање на работа во царински системи,
 • Познавање на англискиот јазик (усно и писмено).

 

 

Одговорности и работни задачи:

 

 • Подготвува и изработува царински декларации (за Редовно царинење, Овластен приемач, Поедноставена постапка за локален увоз и др.),
 • Обезбедува информации и документи за извршување на царинските постапки,
 • Врши правилно распоредување на стоките во согласност со Царинската Тарифа,
 • Врши комплетна обработка на предметите, од предавање на Царина, преглед на стоките, раздолжување на декларациите, до и по завршување на постапката на царинење,
 • Контактира со клиентите околу оперативните работи при царинењето, реализација и документација, плаќање царински давачки  и друго,
 • Изработува и процесира разни барања, молби, промени на податоци, непотполни податоци, запазување рокови итн.,
 • Процесира Барања и Дозволи во електронскиот систем на дозволи ЕКСИМ,
 • Контактира со останатите оддели, клиенти, царински и инспекциски органи, превозници околу Ги информира клиентите и останатите оддели (транспорт, логистика, продажба) за пристигнување и царинско процесирање на стоките,
 • Одгoворен е за правилна употреба на документацијата со компаниски  информации и обележја,
 • Одговорен е за коректна и легална употреба на опремата и уредите во сопственост на фирмата,
 • Ги следи промените во прописите, законите, постапките од царинското работење,
 • Проследува налози за фактурирање за извршените работи,
 • Работи и други работи во делокругот на работењето на фирмата, по налог на претпоставените.

 

 

Што нудиме?

 

 • Одлични услови за работа во современо опремен царински склад согласно сите стандарди,
 • Основна нето плата од 30.750 ден., зависно од искуството,
 • Неделното работно време е 40 часа.

 

Доколку сте заинтересирани за работната позиција, а воедно го поседувате потребното образование, работно искуство, квалификации, вештини и личен профил за успешно извршување на работните задачи на работното место, испратете ја Вашата кратка биографија на e-mail: vrabotuvanje@neptun.mk  со назнака:  “Шпедитер”

Огласот е активен до 24.04.2018 година.

 

Општи правила за аплицирање:

 

 • Именување на документ за аплицирање - CV (име и презиме на апликантот).
 • Назнака на позицијата за која се аплицира
 • Согласно Законот за заштита на лични податоци Ве молиме во текстот на е-поштата да наведете дали прифаќате Вашите податоци да се чуваат во збирката за идни вработувања во НЕПТУН МАКЕДОНИЈА или сакате Вашите лични податоци да бидат уништени по истекот на активниот оглас. Доколку нема никаква напомена од Ваша страна, податоците ќе бидат уништени.

 

КЛИКНИ