Келнер/ки

Корпорацијата ХИБ Петрол, лидер во областа на продажба на нафтени деривати, ресторани и маркети, отвора конкурс за пополнување на слободни работни места за Новиот пункт во Скопје.

КЕЛНЕР (М&Ж)------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Задачи и одговорности:

 • Да ги дочека и да ги поздрави гостите;
 • Да ги информира гостите за менито и да препорачува по потреба;
 • Да направи нарачката и да ја служи нарачаната храна и пијалоци;
 • Во секое време да се осигура дека гостите се задоволни со услугата и да одговори професионално на секое нивно барање
 • Да ја даде фискалната сметка и да изврши наплата на истата;
 • Да изврши проверка на сите простории на ресторанот, и да се увери дека се уредни и чисти.
 • Да изврши дополнителни задачи кои се потребни за ефикасно работење на пицеријата.
 • Да прифати дополнителни одговорности и задачи од раководителите на пицеријата.

 

Условите:

 • Да има завршено средно образование, предност има со угостителско образование;
 • Најмалку 1 година работно искуство;
 • Да е соработлив и колегијален;
 • Амбициозен за работа;

Да нема законски пречки за работа

Сите заинтересирани кандидати за овие работни позиции можат да аплицират со пратење на апликацијата и T CV-то:

Онлајн: преку веб-странатаhttp://hibpetrol.com/mundesi-punesimi/ или контактират на бројот  071/229-510.

 

KAMARIER (M&F)------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • T’i mirëpres dhe përshëndet mysafirët;
 • T’i informojë mysafirët rreth menysë dhe të bëjë rekomandime sipas nevojës;
 • Të merr porosinë si dhe të servojë ushqimin dhe pijet e kërkuara;
 • Të sigurohet gjatë gjithë kohës që mysafirët të jenë të kënaqur me shërbimin si dhe të përgjigjet në mënyrë profesionale ndaj çdo kërkese të tyre;
 • Të prezantojë kuponin fiskal  si dhe të bëjë pagesat;
 • Të sigurohet që të gjitha hapësirat e restorantit janë të rregulluara dhe të pastruara
 • T’i përfundojë detyrat shtesë që janë të nevojshme për një funksionim efikas të punës së picerisë.
 • Të jetë në gjendje  të pranojë përgjegjësi dhe detyra shtesë që i caktohen nga Udhëheqësit e picerisë.

Kushtet:

 • Të ketë përfunduar shkollimin e mesëm, përparësi me shkollim hoteleri;
 • Të këtë përvojë pune së paku 1 vit;
 • Të jetë bashkëpunues dhe kolegial;
 • Të jëtë ambicioz për punë;

Mos të ketë pengesa ligjore për punë


 

Të gjithë kandidatët e interesuar për këto  pozita  mund të aplikojnë duke dërguar aplikacionin dhe CV :

Online: permes web faqës: http://hibpetrol.com/mundesi-punesimi/ ose duke kontaktuar në numirn 071/229-510.

 

Сакаш да те препорачаме кај компаниите?

барај огласи за вработување » барај останати огласи »