HR Officer

 • Објавен пред една недела
 • KAN International
 • Активен до 24.07.2018
 • Позиција: Останато
 • Локација: Скопје

Активни огласи од KAN International:

РАБОТНО МЕСТО ВО РЕСТОРАН

(преземи го огласот како слика)

Работна позиција: Референт за Човечки Ресурси
Работно време: Полно работно време
Место: Скопје - Македонија
Краен рок за аплицирање: 24.07.2018

Аплицирајте на: kfcmacedonia@gmail.com со назнака "HR Officer"
Вашето CV и останатите релевантни документи треба да бидат на англиски јазик.

Опис на работата:

 • Дефинирање и имлементирање на HR процедури, работни инструкции и образци согласно стандардите за квалитет и законски барања и во строга согласност со барањата на регулативите на компанијата, како што се: регрутирање, селекција, односи со вработените, управување со културата на работење, стратешко планирање на надомест и бенефиции.

Должности и одговорности:

 • Креирање на огласи за работа за нови вработувања;
 • Организирање и спроведување на интервјуа за вработување;
 • Управување со ефикасноста на вработените. Пополнување и распоредување на работните позиции во рестораните.
 • Организација на личните досиеја на вработените;
 • Креирање на потребна обука за вработените;
 • Следење на обуката на кандидатите за вработување;
 • Поставување цели, евалуација и проценка на вработените;
 • Составување на договори за вработување, во согласност со законските одредби;
 • Водење и организирање на отсуствата на вработените, како што се годишен одмор, отсуство поради боледување и други видови отсуства;
 • Успешно следење на културата и климата за да се обезбеди високо ниво на ангажираност на вработените;
 • Координација на сите видови на активности во делот на човечки ресурси за вработените;
 • Координација со Оперативниот Оддел и другите оддели на KFC;
 • Ефективна комуникација со регионалните тренери, менаџери за ресторани;
 • Следење на водечките културни програми за управување и мотивирање на работната сила.

Потребни квалификации и вештини:

 • Високо образование - Хуманистички или Економски Науки
 • Најмалку 2 години работно искуство во доменот на човечки ресурси - Кандидатите со претходно искуство во човечки ресурси во рамките на производствената или угостителската индустрија, ќе имаат предност во процесот на селекција;
 • Напреден корисник на MS Office;
 • Пожелно искуство во работа со софтвер за човечки ресурси;
 • Развиени комуникациски вештини во говорна и писмена форма на македонски, англиски и албански јазик;
 • Способност за тимска работа и одлични ораганизациски вештини;
 • Позитивно однесување на работното место.
КЛИКНИ