Администратор во канцеларија за студентско сметководство

 

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Позиција:

АДМИНИСТРАТОР ВО КАНЦЕЛАРИЈА ЗА СТУДЕНТСКО СМЕТКОВОДСТВО

 

Меѓународниот Балкански Универзитет има потреба од 1 (еден) Администратор во Канцеларија за Студентско Сметководство.

Главни одговорности:

 • Материјално книговодство
 • Евиденција на влезни фактури во деловодник
 • Прием на влезни фактури
 • Книжење книжни одобренија и задолжувања
 • Контрола, корекција и книжење на внатрешен трансфер
 • Книжење на изводи денарски и девизни
 • Благајничко работење, контрола и анализа врз благајничкото работењe
 • Подготовка на документација за компензација, асигнација, цесија и др.
 • Евиденција на основни средства, ставање во употреба и пресметка амортизација
 • Следење на законските прописи и примена на истите
 • Контролирање на состојбата на роба
 • Следење на производствени документи и книжење на истите

Потребни квалификации:

 • Завршено високо образование од областа на економски науки
 • Работно искуство од најмалку 2 години во вршење на сметководствени работи со познавање на законската регулатива, и применливите сметководствени стандарди
 • Познавање на англискиот јазик
 • Добри компјутерски вештини, одлично познавање на MS excel
 • Висока работна етика, доверливост и одговорност кон доверените работни задачи

 

Личен профил:

 • Способност за индивидуална и тимска работа, како и работа под притисок;
 • Да го надградува своето знаење и вештина во сферата на стручната терминологија;
 • Професионален однос кон работата;
 • Одговорност и способност за организација;
 • Дискреција и доверливост;
 • Да обезбеди транспарентна комуникација со колегите и сите засегнати страни во Универзитетот
 • Ефективно да соработува со другите колеги за заеднички цели и за одржување на позитивна и доверлива работна средина;
 • Предлага и иницира нови идеи и активности;
 • Позитивно и ефективно да се прилагодува на промената на околностите;

Позицијата подразбира работа од Понеделник до Петок, со работно време од 08:00 до 16:00 часот, 40 часа неделно.

Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените критериуми можат да аплицираат со биографија (CV) и писмо за препорака на следната емаил адреса: [најави се за да го видиш е-маилот]

Само апликантите кои ќе влезат во потесниот круг ќе бидат контактирани за интервју.

Крајниот датум за аплицирање е: 25.11.2022

Сакаш да те препорачаме кај компаниите?

барај огласи за вработување » барај останати огласи »