QP - Квалификувано лице

За компанијата: „Синцеритас“ АД Скопје е фармацевтска компанија чиј фокус на работење е култивирањето и производството на канабис за медицинска намена. Работните практики и политики во нашата компанија се усогласени со... повеќе за компанијата »

QP - Квалификувано лице одговорно за ставање на секоја серија на екстракт во промет

 

Задолжително е пријавените кандидати да ги исполнуваат следните услови: 

 

 • Факултетска диплома по фармација и специјализација по контрола на лекови или специјализација по фармацевтска технологија;
 • Најмалку 5 години искуство во фармацевтска индустрија;
 • Детално разбирање на процедури за контрола и осигурување на квалитет и релевантни регулаторни стандарди;
 • Опширно искуство во спроведување и одржување на системи и програми за управување со квалитет. (GMP, ISO);
 • Познавање на Англиски јазик;
 • Познавање на MS Office.

 

Одговорности и работни задачи:

 

 • Темелно разбирање на системите за управување со квалитет и професионалните должности на QP во фармацевтска индустрија;
 • Детално разбирање на синџирот на производство и снабдување во фармацевтската индустрија;
 • Одговорен за сертификација на производи за лекови од страна на QP;
 • Спроведува и завршува обврски во согласност со GMP стандардите и со сите релевантни закони, барања за корпоративно управување (вклучувајќи известувања), политики, процедури и насоки, и потврдува дека производите и процесите се целосно во согласност со поднесените регулаторни досиеја за производите;
 • Евалуација на целосно производствено и аналитичко досие;
 • Управување со интегриран систем зa квалитет;
 • Други одговорности поврзани со вештините и квалификациите на кандидатот, релевантни за позицијата.

 

Од кандидатите за бараната позиција се очекува да ги поседуваат следните вештини, способности и лични особини:

 • Организираност и ефикасност; 
 • Одлични лидерски способности;
 • Способност за тимска работа;
 • Способност да работи под притисок, да донесува доверливи одлуки и да биде решителен-на;
 • Работа со дадени рокови;
 • Следење на интерните правила и процедури;
 • Самоиницијативност и самокритичност;

 

Дополнителни информации:

Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови, своите биографии можат да ги испратат на е-маил:  [најави се за да го видиш е-маилот]

Сакаш да те препорачаме кај компаниите?

барај огласи за вработување » барај останати огласи »