Општи работници во одгледување

За компанијата: Компанија од фармацевтска индустрија која се занимава со одгледување и екстракција на канабис за медицинска употреба лоцирана во Скопје. повеќе за компанијата »

Активни огласи од НЈСК ХОЛДИНГ ДООЕЛ Скопје:

Аналитичар за микробиолошки анализи - Агроном - Поледелец

НЈСК ХОЛДИНГ ДООЕЛ Скопје е компанија од фармацевтска индустрија лоцирана во Скопје, за одгледување и екстракција на канабис за медицинска употреба. Заради зголемен обем на работата, НЈСК ХОЛДИНГ ДООЕЛ има потреба од вработување на следните работни позиции:

Општи работници во Сектор Одгледување – 20 извршители

Потребни квалификации:

 • ССС
 • Познавање на англиски јазик;
 • Неосудуваност од казнена и кривична евиденција.

Лични вештини:

 • Способност за тимска работа;
 • Следење на работни упатства и процедури;
 • Ефикасност во извршување на работните задачи;
 • Одговорност;
 • Лојалност и дискреција.

Работни задачи:

 • Пресадување на растенија
 • Секојдневно прегледување на растенијата
 • Наводнување и проверка на исхраната
 • Одржување на хигиената во просториите за одгледување
 • Берба на расенија
 • Кастрење на растенија

При изборот на најповолни кандидати ќе бидат спроведени процес на селекција и интервјуа. Предност имаат кандидатите со претходно работни искуство со растенија.

Писмото за мотивација, CV и дополнителни сертификати и дипломи да се испратат на следнава email адреса: [најави се за да го видиш е-маилот]

Огласот трае 10 (десет) работни дена од денот на неговото објавување.