Агроном - Поледелец

За компанијата: Компанија од фармацевтска индустрија која се занимава со одгледување и екстракција на канабис за медицинска употреба лоцирана во Скопје. повеќе за компанијата »

Активни огласи од НЈСК ХОЛДИНГ ДООЕЛ Скопје:

Аналитичар за микробиолошки анализи

НЈСК ХОЛДИНГ ДООЕЛ Скопје е компанија од фармацевтска индустрија лоцирана во Скопје, за одгледување и екстракција на канабис за медицинска употреба. Заради зголемен обем на работата, НЈСК ХОЛДИНГ ДООЕЛ има потреба од вработување на следната работна позиција:

Агроном Поледелец – 2 извршители

Потребни квалификации:

  • ВСС од земјоделски факултет, насока Поледелство
  • Минимум 3 години работно искуство
  • Познавање на англиски јазик;
  • Познавање на работа со компјутер (Microsoft Office и Internet).
  • Неосудуваност согласно казнена и кривична евиденција.

Лични вештини:

  • Способност за тимска работа;
  • Следење на работни упатства и процедури;
  • Ефикасност во извршување на работните задачи;
  • Одговорност;
  • Лојалност и дискреција.

При изборот на најповолни кандидати ќе бидат спроведени процес на селекција и интервјуа. 

Писмото за мотивација, CV, копија од документите за завршено образование и дополнителни сертификати и дипломи да се испратат на следнава email адреса: [најави се за да го видиш е-маилот]

Огласот трае 15 (петнаесет) работни дена од денот на неговото објавување.