Барање работник за обезбедување

Голден Секјурити премиум гроуп распишува оглас и има потреба од 30 нови лица за обезбедување со положена лиценца од Комора на Република Македонија за приватно обезбедување.
Огласот важи за следните отворени работни места, за град Скопје (се работи 4-ка систем)

1. Патрола

2. Обезбедување на објекти

3. Работа на рецепција (јазик)

4. Мониторинг

Услови:

  • поседување на лиценца за обезбедување
  • старосна граница 19-60 години
  • пол машки/женски
  • одговорни,дисциплинирани

Лицата кои ќе се јават на огласот ќе бидат во редовен работен однос (пријавени).

КЛИКНИ