Имплементатор на софтвер

За компанијата: СИГМА-СБ - компанија за развој и имплементација на деловен софтвер и хардверски решенија, производител на еден од најпрестижните домашни софтвери за целосно управување со работењето иунапредување на севкупните процеси во компаниите, SSB ERP повеќе за компанијата »

Заради зголемен обем на работа го прошируваме тимот. Објавуваме оглас за вработување на работно место:

Имплементатор на софтвер

Работни задачи: 

·        Анализа и документирање на потребите на корисниците

·        Прибирање и документирање на јасни, концизни и недвосмислени функционални спецификации за софтвер

·        Управување со промени на договорените барањата во однос на рок и содржина, за да се обезбеди договорените рокови да бидат навремено исполнети

·        Tесна соработка со проект менаџери и програмери за да се обезбедат најдобри резултати.

·        Извршување на проектни активности според дефинирани проектни задачи

·        Дефинирање на задачи за останати членови на тимот

·        Контрола (тестирање) на резултатот на доделените задачи

·        Организирање и спроведување на обуки според кориснички потреби

·        Подготовка на извештаи за статус на проект

Вештини:

·        Напредно познавање на деловни процеси во комании

·        Напредно познавање на економска терминологија која се користи во областа на компаниски менаџмент

·        Одлични аналитички вештини

·        Комуникациски вештини

·        Вештини за пишување

·        Вештина за работа на повеќе проекти и менаџирање на сопственото време

·        Основно ниво на информатичко знаење

Области од коие потребно знање (општо познавање):

·        Општ бизнис менаџмент

·        Финанскиски менаџмент

·        Управување со производство, трговија и залихи (магацини)

·        Управување со дистрибуција и големопродажба

·        Малопродажба

·        Човечки ресурси

Образование (посакувано): 

·        Бизнис администрација – општ менаџмент, финансиски менаџмент или

·        Економија – сметководство, е-бизнис, финасии или

·        Компјутерски науки – програмирање, администрација на бази на податоци, дизајн на софтвер

Предност ќе имаат кандидатите кои имаат

·        Солидно познавање на бази на податоци (MS SQL)

·        Искуство во имплеметација на ЕРП системи

 

Редовното работно време на Сигма-СБ е од 08 до 16 часот од Понделник до Петок.
 

Сакаш да те препорачаме кај компаниите?

барај огласи за вработување » барај останати огласи »