Специјалист за апликативни решенија во ERP

  • Објавен пред една недела
  • ДГТ Жикол
  • Активен до 02.03.2021
  • Позиција: Програмер/информатичар/дизајнер
  • Локација: Скопје

ДГТ Жикол ДООЕЛ – реномирана градежна компанија од Македонија, која веќе 30 години успешно работи на македонскиот пазар, има потреба од нови лица во својот тим.

Специјалист за апликативни решенија во ERP

Краток опис на потребни услови, работни задачи и способности/вештини за работното место

Услови:
Високо или Вишо образование , Технички факултет – Електротехника, Технички факултет - Информациски технологии, Технички факултет - Информатички науки и компјутерски инженерство или останати факултети, Економски факултет - Електронски бизнис/Бизнис информатика- мин. 2 години соодветно работно искуство, сертификати за проект менаџмент и ЕРП ќе се сметаат за плус

Добро познавање на англиски јазик


Работни задачи:
Учествува во активностите за апликативно одржување на системите кои се наоѓаат во ERP доменот во согласност со интерните прописи на компанијата во правец на обезбедување на соодветно функционирање и работење на системите
Учествува и ги имплементира процесите и процедурите неопходни за ефикасно работење како и да ја следи ефикасноста на истите
Учествува во имплементацијата на новите верзии на апликациите во согласност со планот
Учествува и изработува технички решенија за имплементација на нови модули и надградба на постојните модули во системите кои се во ЕРП доменот
Учествува во развојот на нови модули или промени на функционалностите на постојните модули во системите кои се во склоп на ЕРП
Учествува во развојот/следењето на интеграциите кои се направени помеѓу ЕРП системите како и интеграцијата со останатите системи од другите домени
Да ескалира до виш специјалист во случај на увиден проблем со функционирањето на системите од ЕРП доменот во случај кога се работи за софтвер изработен од трета страна
Учествува во подготовка/ажурирање на техничката документација за нови/надградаба на постоечките модули на системите во ЕРП доменот
Да учествува во подготовката на извештаи, прирачници и други документи за статусот, работењето и одржувањето на модулите во системите во ЕРП доменот и да ги обучува вработените за ефективно користење


Способности и вештини:
Добри вербални и комуникациски способности, Проактивност, аналитичност, способност за решавање на проблеми, отвореност, доверливост, способност за работа под притисок, висок степен на креативност и флексибилност, Тимска работа, способност за планирање и реализација на цели

 

Вашата професионална биографија доставете ја на e-mail: [email protected]

Телефон за контакт: 070/272-024