Техничар на одржување со познавање BMS (Building management System)

За компанијата: Групата АСУРА е најголемиот независен давател на решенија за управување, логистика и работа. повеќе за компанијата »

Активни огласи од Асура Фасилити Менаџмент ДООЕЛ Скопје:

Техничар за одржување на климатизација - Водоинсталатер за одржување

  • ТЕХНИЧАР НА ОДРЖУВАЊЕ со познавање BMS (Building management System)

Asura Group е независен регионален лидер во давање услуги на одржување на објекти. На пазарот во Македонија работиме повеќе од 12 години. Во моментот бараме личности (3 позиции)  со тимски дух и со искуство во надзор, контрола или управување на БМС ( Building Management System ) системи на осветлување , климатизација и противпожарни системи.

  • Познавање на планирање и имплементација на работите - дефинирање на редоследот на активностите во однос на условите.
  • Превентивно одржување на постоечките инсталации, надзор на противпожарниот, климатизациониот и системот на осветлување во трговскиот центар преку БМС ( Building Management System ).
  • Елиминирање на недостатоци – идентификувани при секојдневен надзор или на било кој друг начин.
  • Управување со ресурси / сретства за работа (алати, уреди, постројки) – користење, преземање, проверка на исправност и пријава на неисправност на сретства за работа.
  • Учество во планирањето на безбедноста и тековната контрола на безбедноста при работа.
  • Известување до шеф на одржување.
  • Одговорен на раководителот на управување со објектот.
  • Ќе се смета за предност предходно искуство на работно место одржување на техничка опрема во трговски центар или сл.
  • Други должности по наредба на Работодавачот.