ЕЛЕКТРО ИНЖЕНЕР - СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ

Електродистрибуција ДООЕЛ е компанија чија главна дејност е дистрибуција на електрична енергија во Република Македонија. Компанијата е дел од EVN групацијата. 
 
 КАРИЕРА ВО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА 
 
За потребите на одделот Високoнапонски постројки, Група Проект менаџмент, бараме:

ЕЛЕКТРО ИНЖЕНЕР - СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ (М/Ж) 
 
Работни задачи: 
 

  • Реализација на инвестициски  проекти и проекти за одржување - управување со изградба на 110 kV и 35 kV  водови и 110 /xx kV и 35/xx kV трафостаници - проектен менаџмент
  • Реализирање на проекти по барање на потрошувачи (опремување на ќелии во трафостаници  на ЕВН, опремување на блок ќелии во трафостаница  на потрошувач, дислокација и/или каблирање на 35 kV мрежа),
  • Подготовка на концепти, технички и тендерски спецификации, учество на тендери, рамковни договори
  • ​Координирање на тимот за примарна техника, како и тимот за релејна заштита во насока на реализација на проектите 

 
Потребни квалификации 
 

  • Електро-технички факултет - Енергетика 
  • Познавање и користење на MS Office 
  • Соодветно претходно работно искуство ќе се смета за предност 
  • Одлично познавање англиски јазик   
  • Возачка дозвола Б категорија 
  • Одговорност, флексибилност и тимска работа 

 
 Доколку сте заинтересирани за кариера во Електродистрибуција испратете куса биографија и мотивационо писмо на jobs.elektrodistribucija@evn.mk најдоцна до 23.08.2019. 
 
Напомена: Доколку сакате Вашите податоци да бидат зачувани во нашата база на податоци согласно Законот за заштита на лични податоци, покрај биографијата и мотивациското писмо треба да испратите и изјава за дозвола за користење на лични податоци за потребите за вработување.  
 
Електродистрибуција е компанија која нуди еднакви можности и правичен третман при вработување на сите лица без оглед на нивната раса, пол, религија, национална припадност, вид на попреченост или политичка припадност.  

КЛИКНИ