АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР

 • Објавен пред 7 месеци
 • ZEGIN DOO Skopje
 • Активен до 19.02.2019
 • Позиција: Административен работник
 • Локација: Скопје

ЗЕГИН ДОО е првата приватна  компанија во Република Македонија регистрирана за продажба  на лекови. Како една од најуспешните и најголемите компании кај нас, со најдобра инфраструктура и најголема  дистрибутивна мрежа, секогаш сме во потрага по талентирани професионалци кои сакаат да станат дел од нашето професионално семејство.

Поради проширување на својот тим, имаме потреба од:


 Административен секретар

 Потребни квалификации:

 • ССС

 • Претходно работно искуство ќе се смета како предност

 • Работа со компјутери и одлично познавање на MS Office

 • Познавање на англиски јазик, познавање на друг странски јазик ќе се смета за предност

  Работни обврски:

 • Прима повици преку кои закажува состаноци, дава одговори на рутински прашања/барања или ги пренасочува кон другите служби

 • Пречекува гости, ги спроведува или посредува/извршува закажана услуга од доменот на организацијата

 • Отвора пошта, ја предава на потпис, а потоа ја дистрибуира до соодветната служба

 • Прима електронска пошта, одговара или ја дистрибуира до соодветната служба

 • Пренесува зададени информации

 • Изготвува документи, се грижи за изгледот и коректноста на документите за експедирање

 • Прима и испраќа факсови

 • Умножува документи по пат на фотокопирање или скенирање

 • Праќа честитки и телеграми

 • Води дневен календар на состаноци и задачи

 • Врши преводи и кореспондира со странство по писмен и устмен пат

 • Врши резервација на ресторани, хотели, авио билети, изготвува соодветна документација за таа цел

 • Се грижи за уредноста на просториите

 • Врши нарачки на потребен канцелариски материјал и други потрошни материјали

 • Води Деловодник

 • Прима и заведува примена пошта

 • Ја сортира и доставува заведената пошта до соодветни служби

 • Врши ажурирање и архивирање на документација

 • Подготвува и заведува пошта за експедирање

 • Комуницира со поштите за редовна и брза достава

 • Води тетратки за интерна достава и за експедирање

 • На дневна основа води евиденција на потрошувачка

  Доколку  сте енергични, храбри и полни со ентузијазам за личен развој и напредување, како и професионални компетенции за успешно да работите во областите наведени погоре, Ве молиме испратете пропратно писмо и биографија на македонски јазик со ознака административен секретар  на kariera@zegin.com.mk. Само кандидатите кои во целост ги исполнуваат критериумите ќе бидат контактирани.

КЛИКНИ