Техничар за одржување на климатизација

За компанијата: Групата АСУРА е најголемиот независен давател на решенија за управување, логистика и работа. повеќе за компанијата »

Активни огласи од Асура Фасилити Менаџмент ДООЕЛ Скопје:

Водоинсталатер за одржување

  • ТЕХНИЧАР ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА КЛИМИ - (VRF СИСТЕМИ), ВЕНТИЛАЦИЈА – (КЛИМА КОМОРИ) на EAST GATE MALL
  • Познавање на планирање и имплементација на работите - дефинирање на редоследот на активностите во однос на условите.
  • Превентивно одржување на постоечките клима – вентилациони инсталации во трговскиот центар.
  • Елиминирање на недостатоци – идентификувани при секојдневен надзор или на било кој друг начин.
  • Управување со ресурси / сретства за работа (алати, уреди, постројки) – користење, преземање, проверка на исправност и пријава на неисправност на сретства за работа.
  • Учество во планирањето на безбедноста и тековната контрола на безбедноста при работа.
  • Известување до шеф на одржување.
  • Одговорен на раководителот на управување со објектот.
  • Ќе се смета за предност претходно искуство на работно место одржување на клима – вентилациона опрема во трговски центар или сл.

Нето плата: 30.000-40.000 денари во зависност од искуството и стручноста.