МАГАЦИОНЕР

 • Објавен пред 5 месеци
 • HeadHunter
 • Активен до 19.09.2019
 • Позиција: Останато
 • Локација: Скопје

Активни огласи од HeadHunter:

РЕГРУТЕР - РЕСЕН - ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Job Good! Life Good!

The HeadHunter Group, е иновативна компанија за вработување и регрутација, со свои канцеларии во Македонија, Албанија, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија, Кипар, Грција и САД. Ние нудиме највисок менталитет во менаџментот на човечки ресурси и нашата основна дејност се кадровски решениа за барателите на работа и работодавачите. За потребите на наш клиент, водечка команија во производство и трговија на производи за здрава храна бараме:

 

                                                                  МАГАЦИОНЕР

 

 

 Опис на работното место:

 

Оперативни функции и задолженија

 • Го почитува распоредот на работно време ( I смена од 07:00 до 15:00 и II смена од 14:00 до 22:00 часот) и отпочнува со работа согласно почетокот на работното време;
 • Врши подготовка на роба почнувајќи од највиока па до најниска палета, со цел да се одржи уредноста на Магацинот;
 • Одговара за лот броевите и презема производи редоследно од отпочнат  пакет на готов производ кој веќе е евидентиран во системот;
 • Се грижи за складирање на производите во соодветните пакувањеа со цел да не дојде до нивно оштетување и грешка во сериските броеви;
 • Го почитува распоредот на работно време ( I смена од 07:00 до 15:00 и II смена од 14:00 до 22:00 часот) и отпочнува со работа согласно почетокот на работното време;
 • Врши подготовка на роба почнувајќи од највиока па до најниска палета, со цел да се одржи уредноста на Магацинот;
 • Одговара за лот броевите и презема производи редоследно од отпочнат  пакет на готов производ кој веќе е евидентиран во системот;
 • Се грижи за складирање на производите во соодветните пакувањеа со цел да не дојде до нивно оштетување и грешка во сериските броеви;
 • Користи соодветна опрема за отварање на кутии со цел истите на не се оштетат;
 • При прием на секоја роба/готов производ врши физичка проверка на количина и изготвува соодветен документ за прием;
 • Робата веднаш ја  складира на соодветно место со цел да не дојде до грешка со непримената роба;
 • При подготовка на нарачки внимава дека робата е со најкраток рок од преостанатите производи од ист вид;
 • Го известува Сменоводителот за оштетена роба;
 • Навремено го известува Сменоводителот за планирани отсуства, користење на годишен одмор;
 • Се грижи за добросостојбата на имотот и средствата за работа во магацинот за готов производ  и нивната исправност;
 • Презема мерки за заштита при работа, како за себе така и за безбедноста на вработените;
 • Ефикасно и навремено ги извршува работните задачи дадени од Сменоводителот, односно Шефот на магацин за готов производ од аспек на подготовка на нарачки, одржување на ред и хигиена во магацин за готов производ;
 • До Сменоводителот доставува предлози и промблемии со цел заедничко изнаоѓање на соодветни решенија
 • Обезбедува правилна манипулација со производите ( подготовка и складрање)
 • Оперира со виљушкар и слични транспортни средства применети во магацин, според дадените инструкции за управување
 • Оперира со машина за стречување на палети
 • Товара и истовара роба согласно Процедурата за транспорт по налог на пртпоставен на анчин што ќе овозможи полесна проверка на утоварена роба од страна на дистрибутери и купувачи при истовар;
 • Одговорен е за количина на готови производи  кои се подготувуваат според нарачката од купувач, како и лот бројот на производите
 • Издава роба на потрошувачи по налог на Сменоводител
 • Одговорен е за одржување на хигиената во магацинскиот просторОдогорен е за спроведување на сите планови и задачи делегирани од Сменоводителот или Шефот на магацин

 

Општи функции и задолженија и начин на работа

 • Ги извршува задачите во согласност со Системот за квалитет по BRC
 • Во секоја работна активност доследно ги применува стандардите за квалитет релевантни за работното место (процедури, работни упатства, обрасци).
 • Ги применува стандардите за бебзедност и здравје при работа согласно Законот и компаниските правила

 

Квалификации:

 • Образование (минимум ниво) ССС
 • Искуство на слични позиции 1 година
 • Специјални квалфик. (сертификати): Сертификат за безбедно управување со вилушкар

 

Заинтересираните кандидати ги покануваме да аплицираат! Доколку имате прашања  поврзани со апликациите, контактирајте ја Г- ца Ирина Кузевска на +389 70 370 649 (Понеделник-Петок) или испратете email на rabota@theheadhunter.com до 19.09.2019.


Пробајте го The HeadHunter за вашиот успех!
Доверете ја вашата кариера на ВИСТИНСКИТЕ професионалци!

Ве молиме бидете информирани дека само кандидатите селектирани за интервју ќе бидат контактирани. При аплицирање напомнете ја позицијата за која аплицирате

 

КЛИКНИ