Шеф на сметководство

  • Објавен пред 6 месеци
  • ZEGIN DOO Skopje
  • Активен до 26.01.2019
  • Позиција: Останато
  • Локација: Скопје

Кандидатите покрај општите услови за вработување предвидени во Законот за работни односи потребно е да ги исполнуваат следните квалификации;

            1) Завршено Високо Образование  

            2) Уверение за овластен сметководител издадено од Министерството за финансии

            3) Одлично познавање на работа со компјутер (Microsoft Office и Internet)

            4) Одлично познавање на англиски јазик

            4) Работно искуство од 3 години како Шеф на сметководство (потписник на даночни пријави и завршни сметки)

Работни должности и одговорности:

  • Менаџирање на Секторот за сметководство, супервизија и менаџирање на тимот со цел правилна алокација на работата и нејзино комплетно и навремено завршување
  • Одговорен за мотивирање на вработените кои му се непосредно подредени, со цел подобрување на перформансите и пружање на поефикасни услуги
  • Одговорен за навремено известување и информирање
  • Други задачи по налог на претпоставениот раководител
  • Надзор на други соработници

Работниот однос ќе се заснова на определено време од 6 месеци со можност за обновувње на договорот на неопределено време. Дневното работно време на оваа позиција е 8 часа, со почеток од 08:00 до 16:00 часот. Неделното работно време е од понеделник до петок.

 

Документите да се достават на mail: kariera@zegin.com.mk или по пошта на адреса ул. Бел камен бр.6  Скопје

Нема да бидат земени  предвид кандидатите кои немаат Уверение за овластен сметководител и кандидатите кои немаат изготвено и потпишано две завршни сметки во предходното искуство.

Одбраните кандидати  ќе бидат повикани на интервју и тестирање.

Рок на пријавување е  5 дена од датумот на објавување на огласот.

Ќе бидат контактирани само кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените квалификации.

КЛИКНИ