Финансиски контролор

 • Објавен пред 3 месеци
 • Декра
 • Активен до 17.04.2019
 • Позиција: Останато
 • Локација: Скопје

За нашиот клиент ТЕЛАМОН, една од најголемите приватни компании во Индијана за производство на кабелски сетови за пасивни системи за безбедност од автомобилската индустрија, со 9 локации во САД, Кина и Мексико, Декра ја огласува следната позиција:

 • Финансиски контролор 

ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО

 • Активно менаџирање на сите аспекти на правниот субјект во Македонија, сметководство, координација и надгледување на ревизија, координација и проценка на даноците во Македонија;
 • Усогласување на правниот субјект во Македонија со GAAP на САД и локалните IFRS стандарди, како и со локалните даночни и сметководствено финансиски регулативи кои спаѓаат под локалните закони;
 • Насочување на подготовките на финансиските процеси на компанијата, поднесоци, изјави и извештаи во согласност со локалните IFRS стандарди и стандардите на САД, вклучувајќи го месечниот финансиски процес, ДДВ, усогласеност со Данок на доход и извештаи. Разбирање на косолидациите и внатрешните компаниски трансакции, вклучувајќи сметководство за странски валути;
 • Насочување и надгледување на платен список, сметки кои се плаќаат, побарувања, банкарски усогласувања, регистри на основни средства, општи сметководствени и сметководствени функции;
 • Имплементирање и одржување на сметководствени системи, процедури, сметководствени политики и внатрешна контрола во регионот, препорачувајќи и воведувајќи подобрувања онаму каде се потребни и имплементирање на нови алатки, технологии и инфраструктурен развој со цел да се зголеми ефикасноста;
 • Надгледување на моменталните трендови во законите поврзани со сметководство и извештаи, обезбедувајќи насоки за техничко сметководствени решенија и поврзана документација;
 • Советување на менаџментот за потенцијални промени во локалните сметководсвени закони или пракси кои би можеле да влијаат на интернационалните операции и известување;
 • Насочување и пратење на работата на професионалци во областа на сметководството во Македонија, вклучувајќи тренинг и менторирање, вклучувајќи професионален развој;
 • Комплетно сметководствено истражување во однос на Европските експанзии, со цел да се обезбедат локалните барања за известување;
 • Менаџирање и лимитирање на области од висок ризик во операциите во Македонија;
 • Примарен контакт за сите надорешни сметководствени фирми во Македонија;
 • Координирање со корпоративната канцеларија за финансии за интернационалната даночна усогласеност во САД, готовинска прогноза, плаќање на добавувачи и клиенти, како и усогласеност со ценовната политика за трансфер;
 • Обезбедување на финансиски анализи и бизнис поддршка на локалниот Генерален Менаџер.Можност за патување, во Европа, Мексико и САД.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • Универзитетска диплома во областа на сметководство или финансии од акредитирана институција. Мастер диплома ќе се смета за предност;
 • Одлично познавање на англиски јазик;
 • 7 годишно прогресивно искуство во областа на сметководството на раководна функција, преферирано во производствен сектор;
 • Интернационално искуство, преферирано со правен субјект од САД;
 • Искуство со даночниот систем на Република Македонија;
 • Искуство со сметководствени системи со Oracle или SAP, или слични ERP системи;
 • Истакнати вештини во користење на Microsoft office софтвер, вклучувајќи Word, Excel, PowerPoint и Outlook;
 • Силни интерперсонални вештини, ориентираност кон детали и спосбност за координирање и менаџирањена неколку работи истовремено;
 • Запознаен со менаџирање на целосен процес на ревизија.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

* ПОЛИТИКА НА ЕДНАКВОСТ И НЕДИСКРИМИНАЦИЈА

ТЕЛАМОН е посветен на политиката за еднаквост, разноликост и инклузија.

Се водиме по начелото луѓето да не се дискриминираат по било којa основa, како возраст, посебни потреби, етничка припадност, пол, религија или сексуална ориентација.

Ги охрабруваме припадниците на сите општествени групи да аплицираат соодветно на барањата на позициите.

Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови, своите професионални биографии можат да ги проследат на: job@dekra.mk со назнака на позицијата за која аплицираат.

Крајниот рок за аплицирање е најдоцна до: 17/04/2019.

Сите пристигнати биографии ќе се третираат со максимална доверливост.

Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат повикани на интервју.

КЛИКНИ