Декра

  • ЕМБС: 12121212
  • Индустрија: Вработување
  • Адреса: ул. Црвена Вода бр.7/1
  • Град: Скопје
  • Веб: www.dekra.mk
  • Основана во 2006
Предизвиците во областа на човечките ресурси не се само наша секојдневна работа, туку се и наша страст. Нашето знаење и експертиза ни дозволуваат да имаме уникатен пристап кон секоја задача. Нашите клиенти ја препознаваат нашата посветеност кон предизвиците поврзани со човечките ресурси и гледаат, силен, сигурен и долготраен партнер во DEKRA.

DEKRA тим Македонија