Специјалист за човечки ресурси

За компанијата: Зегин ДОО е првата приватна компанија во Република С. Македонија регистрирана за продажба на лекови. Како една од најуспешните и најголемите компании кај нас, со најдобра инфраструктура и најголема дистрибутивна... повеќе за компанијата »
 • Објавен пред една недела
 • Зегин ДОО Скопје
 • Активен до 01.12.2021
 • Позиција: HR (човечки ресурси)
 • Локација: Скопје

 

Станете дел од нашиот тим на и аплицирајте за следното отворено работно место:

СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

ЗАДАЧИ И ОДГОВОРНОСТИ:

 • Изготвување Договори и Анекси за вработување,
 • Се грижи за редовно водење на досиеата на вработените
 • Пријава на вработените во АВРМ,
 • Водење на кадрова евиденција,
 • Подготовка на извештаи за промени во статус на вработени  (пријава, одјава, ротација, промена на р.позција, мирување),
 • Изготвување Документи за прераспределба на вработените,
 • Изготвување Документи за  ФЗОМ и Малмед (пријави, одјави-здравствено),
 • Изготвување на Правила и процедури во областа на свои одговорности
 • Пратење на промени во законската регулатива и програмите на релевантните институции и комунукација за промените со сите засегнати страни
 • Изготвување на Потврди и другите документи од областа на кадрова евиденција,
 • Соработка со Инспекции од инспекторат на труд, безбедност и здравје,јавно здравје и другите релеватни институции,
 • Изготвување на Одлуки, Решениа  и Известувања од областа на работни односи
 • Пријавување на работа на празник и годишни пријави за работно време,
 • Поднесување на годишни извештаи до Јавно здравје.
 • Вршење на дополнителни активности во областа на одговорности

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ И ИСКУСТВО:

 • ВСС, Правник
 • 5 години искуство во областа,
 • Одлично познавање на англиски јазик (задолжително)
 • Одлично познавање на Windows и MS Office пакетот
 • Возачка дозвола Б категорија
 • Искуство во работа со системи за кадрива евиденција
 • Познавање на законската регулатива во делот на работни односи, социјално и здравствено осигурување
 • Практично искуство и познавање на процесот на засновање и престанок на работен однос и сите законски процеси по основ вработување.

ОЧЕКУВАНИ ВЕШТИНИ И СПОСОБНОСТИ:

 • Развиени организациски и комуникациски способности
 • Прецисност и брзина во работењето
 • Способност за планирање на времето, задачите и резултатите
 • Способност за приоретизација
 • Самоиницијативност и самостојност во работењето
 • Ориентираност кон остварување резултати и наоѓање решенија
 • Професионален и позитивен однос
 • Флексибилност за работа во динамична атмосфера
 • Подготвеност за соработка со други (тимска работа)
 • Способност за работа под притисок
 • Способност за прифаќање на сугестии, промени и воведување на иновации во работењето
 • Развиена способност и спремност за учење

ШТО НУДИМЕ:

 • Основна нето плата по договор
 • Работниот однос се заснова на определено време 3 (три) месеци со можност за продолжување на договор за работа
 • Работно време: понеделник – петок 08.00 – 16.00 часот

Доколку  сте енергични, храбри и полни со ентузијазам за личен развој и напредување, како и професионални компетенции за успешно да работите во областите наведени погоре, Ве молиме испратете пропратно писмо и биографија на македонски јазик со ознака „СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ  на [најави се за да го видиш е-маилот] . Само кандидатите кои во целост ги исполнуваат критериумите ќе бидат контактирани.