МАРКЕТИНГ АГЕНТИ

 • Објавен пред 3 месеци
 • HeadHunter
 • Активен до 18.04.2019
 • Позиција: Останато
 • Локација: Скопје

Активни огласи од HeadHunter:

REMOTE HOME BASED AGENTS

Job Good! Life Good!

The HeadHunter Group, е иновативна компанија за вработување и регрутација, со свои канцеларии во Македонија, Албанија, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија, Кипар, Грција и САД. Ние нудиме највисок менталитет во менаџментот на човечки ресурси и нашата основна дејност се кадровски решениа за барателите на работа и работодавачите.

За потребите на наш клиент, водечка компанија која ебезбедува оутсорсинг услуги за грижа на корисници бараме:

 

                                                            МАРКЕТИНГ АГЕНТИ

 

 Опис на работното место:

 • Контактирање на клиенти на редовна основа со цел обезбедување на високо ниво на задоволство на клиентите.
 • Следење на барањата на клиентите 

 

Квалификации:

 • Флуентно говорење на: Италијански, Шпански или Германски јазик
 • Одлични комуникациски и интерперсонални вештини
 • Самоинцијативност и истрајност
 • Динамична, комуникативна и позитивна личност 

 

Што нудиме?

 • Конкуретна плата
 • Месечни бонуси 
 • Обука
 • Работно време од понеделник до петок: 10:00 – 18:00 h
 • Happy hours и Team building активности

 

Понуда/Плата :  Соодветна на искуството

Заинтересираните кандидати ги покануваме да аплицираат ! Доколку имате прашања  поврзани со апликациите, контактирајте ја Г-ца Ирина Кузевска на +389 70 370 649 (Понеделник-Петок) или испратете email на rabota@theheadhunter.com до 16.04.2019.


Пробајте го Head Hunter за вашиот успех!
Доверете ја вашата кариера на ВИСТИНСКИТЕ професионалци!

Ве молиме бидете информирани дека само кандидатите селектирани за интервју ќе бидат контактирани. При аплицирање напомнете ја позицијата за која аплицирате

 

_______________________________________

 

Job Good! Life Good!
The HeadHunter Group is an innovative Staffing and Recruiting Company operating in Albania, Kosovo, Montenegro, Serbia, Macedonia, Bosnia & Herzegovina, Greece, Cyprus and USA. We offer the newest mentality in Staffing industry and our core business are Candidates and Clients. For our Client, a leading company  providing Outsourced Customer Care Services, we are looking for:

 

                                                                      MARKETING AGENTS

 

Job Description:

 • Contacting clients on a regular basis in order to ensure a high level of customer satisfaction.
 • Following client requirements

 

Requirements:

 • Fluency in Italian, Spanish or German language
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Self- initiative and persistence
 • Dynamic, communicative and positive personality

 

What we offer?

 • Competitive salary
 • Daily + Weekly + Monthly bonuses
 • Training
 • Working hours: Monday to Friday 10:00 – 18:00h
 • Happy hours and Team building activities

 

REMUNERATION/ SALARY:    Highly Competitive

NOTE: This job description is not intended to be all-inclusive. The employee may perform other related duties as negotiated to meet the ongoing needs of the organization.

Are you interested in a new challenge in an innovative company? Have you answered well our questions related this position? Then we look forward to getting to know you and offer to you a very innovative challenge that will change your life forever! The interested candidates are invited to send their application documents (a Cover Letter and a CV in English) at: rabota@theheadhunter.com.

If you have any technical questions related the application, please, contact directly Miss Irina Kuzevska on mobile no. +389 70 370 649 (Monday - Friday) until 16.04.2019.

Try The HeadHunter for your success!
Believe your career to the ONLY professionals!

Please be informed that only the candidates selected for the interviews shall be contacted. Name your CV in the following format (name [space] surname [space] CV). Be easily recognized!

 

_______________________________________

 

Job Good! Life Good!
The HeadHunter Group është një kompani inovative në përzgjedhjen e Stafit dhe Rekrutimit që operon në Shqipëri, Kosovë, Mal i Zi, Maqedoni, Bosnje dhe Hercegovine, Greqi, Qipro, Serbi dhe Shtetet e Bashkuara. Ne ofrojmë mentalitetin më të ri në industrinë e personelit dhe biznesi ynë fokusohet kryesisht te Kandidatët dhe Klientët. Në emër të një prej klientëve tanë, një kompani nënkontraktore për shërbimin ndaj klientit,ne po kërkojmë:  

                                                                  

                                                         Agjentë Marketingu

 

Përshkrimi i punës:

 • Kontaktimi i klientëve në baza të rregullta për të siguruar një nivel të lartë të kënaqësisë së klientit.
 • Sipas kërkesave të klientit

 

Aftësitë që kërkohen:

 •  Shkathtësi në gjuhën Italiane, Spanjolle ose Gjermane
 •  Shkathtësi të shkëlqyera të komunikimit dhe ndërpersonale
 •  Vetëvendosje dhe këmbëngulje
 •  Personalitet dinamik, komunikativ dhe pozitiv

.

Cfarë ne ofrojmë?

 • Paga konkurruese
 • Bonuse ditore , javore dhe mujore
 • Training
 • Orari i punës: E hëna deri të premten 10:00 - 18: 00h
 • Aktivitete Grupi

 

PAGESA: Konkuruese.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: rabota@theheadhunter.com, për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Irina Kuzevska në numrin e telefonit +389 70 370 649  (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data 16.04.2019. Të gjithë kandidatët që aplikojnë për këtë pozitë, të shkruajnë pozitën për të cilën aplikojnë në “Subject Line”.


Provo suksesin me The HeadHunter! 
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

КЛИКНИ