ТЕХНИЧАР ЗА ОДРЖУВАЊЕ

 • Објавен пред 5 месеци
 • HeadHunter
 • Активен до 19.09.2019
 • Позиција: Останато
 • Локација: Скопје

Активни огласи од HeadHunter:

РЕГРУТЕР - РЕСЕН - ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Job Good! Life Good!

The HeadHunter Group, е иновативна компанија за вработување и регрутација, со свои канцеларии во Македонија, Албанија, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија, Кипар, Грција и САД. Ние нудиме највисок менталитет во менаџментот на човечки ресурси и нашата основна дејност се кадровски решениа за барателите на работа и работодавачите. За потребите на наш клиент, водечка команија во производство и трговија на производи за здрава храна бараме:

 

 

                                                    ТЕХНИЧАР ЗА ОДРЖУВАЊЕ

 

 

 Опис на работното место:

 

Оперативни функции и задолженија

 • Давање совети на менаџментот за унапредување и надградба на процесите за одржување, обука и документација поврзани со техничка слуба;
 • Обезбедува техничка исправност на производните машини, возниот парк како и инсталациите на објектот (струја, воздух, природен гас, климатизација, водовод)
 • Обезбедува технички услови за поголема продуктивност и економичност при работењето (организирање и планирање на операциите во секторот, намалување на трошоците)
 • Изготвувa месечни, квартални, полугодишни и годишни планови за обука на вработените;
 • Огранизира и спроведува обука за оператори (менторирање), како и вши оценка на вработените согласно покажаните резултати на обуките;
 • Комуницира со сервисни контрактори
 • Изготвува месечен репортинг за ефикасноста на службата до менаџментот
 • Учествува во работата со магацинот за резервни делови;
 • Се грижи за исправноста и бројот на алатот за работа;
 • Предлага оптимирање и надградба на постоечката технолошка опрема;
 • Предлага и учествува при избор на нова опрема и усвојување на нови технологии;
 • Учествува во обука при инсталација на машините;
 • Се гриши за спроведување на безбедносните мерки во погонот;
 • Врши контрола на коректност и совесност во работењето со опремата;
 • Утврдува и отстранува механички и/или електрични/електронски дефекти на машините, опремата и инфраструктурните системи
 • Врши превентивни и периодични прегледи на машините и опремата и води пишана евиденција за извршените активности.
 • Врши монтажа и демонтажа на делови на машините и опремата.
 • Утврдува потреби и нарачки на нефункционални делови, резервни делови и алат и води пишана евиденција.
 • Учествува во во поставување, преместување, нивелирање, монтирање и пуштање во погон на машините и опремата.
 • Врши промена на масла, масти и други помошни средства и го контролира нивниот квалитет и рокови за употреба.
 • Постојано ги надградува своите компетенции и се прилагодува на нови технологии и поодбрени работни процеси.
 • Води и одговара за навремено ажурирање на сите евиденции поврзани со превентивно и периодично оджрување на машини и опрема
 • Води евиденција за изпсравност и техничка документација на машините

 

Општи функции и задолженија

 • Ги извршува задачите во согласност со Системот за квалитет по BRC
 • Во секоја работна активност доследно ги применува стандардите за квалитет релевантни за работното место (процедури, работни упатства, обрасци).
 • Ги применува стандардите за бебзедност и здравје при работа согласно Законот и компаниските правила
 • Учествува на обуки
 • Креира пријатна работна средина за вработените
 • По потреба обучува и/или менторира вработени

 

ОДГОВОРНОСТИ И ОВЛАСТУВАЊА

 • Oдговара за редот и хигиена на работното место
 • Обезбедува ефикасно искористување на опремата, алатот и работното време
 • Одговара за навремено ажурирање на сите евиденции поврзани со превентивно и периодично оджрување на машини и опрема

 

Квалификации:

 • Образование (минимум ниво) ВСС
 • Искуство на слични позиции   1 година

 

Заинтересираните кандидати ги покануваме да аплицираат! Доколку имате прашања  поврзани со апликациите, контактирајте ја Г- ца Ирина Кузевска на +389 70 370 649 (Понеделник-Петок) или испратете email на rabota@theheadhunter.com до 19.09.2019.


Пробајте го The HeadHunter за вашиот успех!
Доверете ја вашата кариера на ВИСТИНСКИТЕ професионалци!

Ве молиме бидете информирани дека само кандидатите селектирани за интервју ќе бидат контактирани. При аплицирање напомнете ја позицијата за која аплицирате

 

КЛИКНИ