КОМЕРЦИЈАЛИСТ ЗА НАДВОРЕШНА ПРОДАЖБА

 • Објавен пред 4 месеци
 • HeadHunter
 • Активен до 19.09.2019
 • Позиција: Продавач/трговец
 • Локација: Скопје

Job Good! Life Good!

The HeadHunter Group, е иновативна компанија за вработување и регрутација, со свои канцеларии во Македонија, Албанија, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија, Кипар, Грција и САД. Ние нудиме највисок менталитет во менаџментот на човечки ресурси и нашата основна дејност се кадровски решениа за барателите на работа и работодавачите. За потребите на наш клиент, водечка команија во производство и трговија на производи за здрава храна, бараме:

 

                                          КОМЕРЦИЈАЛИСТ ЗА НАДВОРЕШНА ПРОДАЖБА

 

 Опис на работното место:

Оперативни функции и задолженија

 • Учествува во изработка на планови за продажба и нивно ажурирање
 • Изготвува понуди и  фактури,
 • Секојдневно комуницира и преговара со клиенти
 • Прима екстерни порачки, ги заведува во Пантеон
 • Ја следи реализацијата на порачката и известува за текот на работата
 • Води листа на клиенти и проекти
 • Учествува на саеми и тендери
 • Учествува и преговара во изготвувањето на Банкарски Гаранции и Акредитиви
 • Преговара со купувачите за условите на испорака и склучување на договори
 • Во комуникацијата со купувачите се грижи за одржување на корпоративниот идентитет и имиџот на Компанијата
 • Следење на странската конкуренција, активностите и трендовите на пазарите во странство и саеми
 • Врши проверка на утовари според чек листа
 • Води евиденција на пратените примероци на клиентите и нивно плаќање за транспорт

 

Општи функции и задолженија и начин на работа

 • Ги извршува задачите во согласност со Системот за квалитет по BRC
 • Во секоја работна активност доследно ги применува стандардите за квалитет релевантни за работното место (процедури, работни упатства, обрасци).
 • Ги применува стандардите за бебзедност и здравје при работа согласно Законот и компаниските правила
 • Постојано ги надградува своите компетенции и се прилагодува на нови технологии и поодбрени работни процеси.
 • Учествува на обуки.

 

ОДГОВОРНОСТИ И ОВЛАСТУВАЊА

 • Директно одговара за:
 • Навремено доставување на понуди кон купувачите
 • Одржување на позитивна деловна комуникација и задоволство на купувачите
 • Точно и ажурно евидентирање на сите приемни документи
 • Точноста на податоците во документите кои ги издава на купувачи
 • Овластен е: Самостојно подготвува понуди и Бид документи и документација за Тендер, Внесува  порачки во ЕРП систем

 

Квалификации:

 • Образование (минимум ниво) ССС или ВСС
 • Искуство на слични позиции   1 година
 • Специјални квалфик. (сертификати)

 

Заинтересираните кандидати ги покануваме да аплицираат! Доколку имате прашања  поврзани со апликациите, контактирајте ја Г- ца Ирина Кузевска на +389 70 370 649 (Понеделник-Петок) или испратете email на rabota@theheadhunter.com до 19.09.2019.


Пробајте го The HeadHunter за вашиот успех!
Доверете ја вашата кариера на ВИСТИНСКИТЕ професионалци!

Ве молиме бидете информирани дека само кандидатите селектирани за интервју ќе бидат контактирани. При аплицирање напомнете ја позицијата за која аплицирате

 

КЛИКНИ