Инженер

 • Објавен пред 8 месеци
 • ЕНЕРГИЈА доо
 • Активен до 20.10.2018
 • Позиција: Инженер
 • Локација: Скопје

ЕНЕРГИЈА доо - овластен дистрибутер на светските лидери за климатизација Carrier Toshiba имаат потреба од:

Дипломиран Машински Инженер 

Потребни Квалификации

 • Машински Факултет - насока Термотехника за смета за предност
 • Англиски јазик
 • Работа со компјутер (Microsoft Office, Autocad)
 • Возачка дозвола Б категорија
 • Работно искуство во областа на климатизација се смета за предност.

Опис на работни задачи

 • Професионален однос со клиенти за изнаоѓање решенија од HVAC областа
 • Креирање технички решенија и обработка на понуди во областа на централните системи за греење, климатизација и за вентилација.
 • Надзор при изведување на работите во однос на квалитет, вградени материјали и на опрема, а врз основа на важечките прописи и технички стандарди.
 • Организација, учество и контрола при изведба на работи и при монтажа на терен.
 • Изработка на предмери за барање понуди и обработка на добиените понуди за избор на опрема.
 • Следење и примена на нови технологии.

Конкурентска предност за работната позиција:

 • Желба за работа во средина со високи барања
 • Одлични комуникациски и организаторски способности
 • Динамичност, ефективност и ефикасност
 • Флескибилност и адаптибилност
 • Посветеност, мотивираност, иницијативност
 • Тимска работа и кооперативност
 • Решавање на проблеми

  Апликациите се доставуваат само на email info@energija.com.mk 

           Огласот трае 30 (триесет) дена од неговото објавување.

КЛИКНИ