Сметководител

 • Објавен пред 7 месеци
 • Декра
 • Активен до 28.02.2020
 • Позиција: Останато
 • Локација: Скопје

ОПИС НА КОМПАНИЈАТА

Наш клиент е компанијата АВТОНОВА ДОО Скопје,  ексклузивен увозник за марките CITROËN и DS за Македонија, Србија, Црна Гора и Албанија.

Во име на својот клиент, Декра ја објавува следната позиција:

 • СМЕТКОВОДИТЕЛ

ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО

 • Врши контрола на сите влезни и излезни документи согласно законската регулатива како и сметководствените политики на фирмата и нивна сметководствена обработка;
 • Ги прима сите документи и врши контрола и уплата на дневен промет, навремено плаќање на царинските давачки, навремено плаќање на обврските кон странство и обврските во земјата како и нивна сметководствена обработка;
 • Следење и наплата на побарувањата од сите правни и физички лица за купопродажба на стоки или услуги- сервисирање како и контрола на имплементацијата на купопродажните договори;
 • Изготвување на неделни и месечни извештаи за Генералниот директор и финансовиот директор;
 • Ги изготвува во предвидените рокови сите извештаи кои согласно законската регулатива треба да се достават до Министерство за финансии-УЈП, НБРМ, Царинска управа, Статистика, Завод за вработување;
 • Ги врши сите подготвителни работи во врска со годишната сметка и изготвување на истата заедно со финансовиот директор;
 • Навремено обезбедување на сите документи за учество на тендери согласно законот за Јавни набавки;
 • Соработува со другите членови на менаџерскиот тим со цел зголемување на профитабилноста и квалитетот на работењето;
 • Извршување на сите други задачи и барања од страна на Генералниот директор и финансовиот директор во рамки на сметководството и финансиите.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • Диплома за завршен Економски факултет;
 • Уверение за овластен сметководител;
 • Минимум 2 години работно искуство во иста или слична индустрија;
 • Познавање и користење на англиски јазик;
 • Одлично познавање и работа со Excel;
 • Солидно познавање и работа со сметководствени програми.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ

 • Добри аналитички способности, уредност и одговорност;
 • Умешност да се работи со голем број информации;
 • Работа во куси временски рокови;
 • Способност за индивидуална и тимска работа;
 • Одговорна и лојална личност.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови,  своите професионални биографии можат да ги проследат на: rabota@dekra.mk .

Крајниот рок за аплицирање е најдоцна до: 27/02/2020.

Сите пристигнати биографии ќе се третираат со максимална доверливост.

Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат повикани на интервју.

КЛИКНИ