АРХИТЕКТ

 • Објавен пред 10 месеци
 • ДЕЛТА БЕТ
 • Активен до 14.03.2018
 • Позиција: Архитект и ентериер
 • Локација: Скопје

Mozzart на пазарот на игри на среќа работи од 2001 година и како таква е една од водечките компании во регионот на Источна Европа. Нашата основна дејност е приредување на игри на среќа во обложувалница, а нашиот најголем капитал се луѓето. Во овој момент, компанија Mozzart има околу 4000 работници и околу 900 подружници во регионот. Во Македонија работи од 2008 година, имаме околу 400 вработени и 101 подружница.

 

За нашето седиште во Скопје, потребен ни е

 

АРХИТЕКТ

 

Основни должности:

 • Снимање на постоечката состојба на локалот,
 • Изработка на идејно решение и проект, потребни за изработка на проценка на инвестицијата,
 • Изработка на проценка на инвестицијата,
 • Разработка на проектот со изработка на предмер и пресметка,
 • Координација со изведувачите на работите,
 • Соработка со сите служби и сектори на задачите за кoи е потребно стручно мислење од доменот на работата,
 • Следење на актуелностите од секој домен на работата и примена на современи материјали/опрема,
 • Изработка на сите потребни извештаи и записници,
 • Следење на законските регулативи од својот домен.

 

Услови на работното место:

 • Факултет VII степен на стручна подготовка, дипломиран инженер по архитектура,
 • Минимум 2 години работно искуство, предност е работно искуство на адаптација на локали, како и реализација на адаптација и реконструкција,
 • Одлично познавање на процесот на проектирање,
 • Познавање на технологијата на изведување на архитектонско – градежни работи, електро-инсталаретски и термо-технолошки инсталации,
 • Предност е поседување на Лиценца за одговорен проектант,
 • Добро познавање на работа во програмата Auto CAD,
 • Изразени интерперсонални вештини и вештини на комуникација, писмена и усна,
 • Изразени вештини на тимска работа и соработка,
 • Вештини на организирање и преговарачки вештини.

 

Доколку сакате да бидете дел од тимот на Mozzart, чија основна цел е да воспостави и  ги подигне стандардите во областа на спортското обложување во Македонија и Источна Европа, Ве молиме Вашето CV и мотивационото писмо да ги испратите на e-маил job@mozzartbet.mk. Во насловот на мејлот (subject) наведете ја позицијата за која аплицирате.

Краен рок за поднесување на пријавите е 14.03.2018 година. Ќе бидат контактирани само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг. Непотполните пријави нема да бидат разгледувани.

КЛИКНИ