Промовирани огласи »

Според податоците на Државниот завод за статистика(ДЗС) највисока просечна нето-плата во земајава добиваат во секторот Компјутерско програмирање, консултантски и сродни дејности. Во ноември 2022 година програмерите и останатите во ИТ индустријата земале во просек нето-плата на износ од 84 018 денари. Потоа следат од секторот Воздухопловен транспорт со просечна нето-плата од 63 289 денари, а по нив следат од секторот Останати стручни, научни и технички дејности со 53 243 денари нето-плата.

Најнико платени се во секторот Заштитни и истражни дејности со 18 294 денари, потоа следат од секторот Услуги поврзани со одржување на згради и дејности на уредување и одржување на животната средина и природата со 20 653 денари и од секторот Производство на кожа и слични производи од кожа со 21 764 денари нето-плата.

Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во ноември 2022 година, изнесува 33 011 денари.

Промовирани огласи »

Градоначалничката на Град Скопје, Данела Арсовска вети дека во нејзиниот мандат ќе се набават 250 еколошки автобуси, а годинава треба да се набават околу 50 еко-автобуси.

Арсовска кажа дека на седницата на Советот, која е закажана за 26 јануари, треба да се утврди заем од 10 милиони евра за новите автобуси.

Советниците в четврток треба да се изјаснат дали се за задолжување за набавка на еколошки автобуси, а на седницата на Советот треба да бидат објавени повеќе детали.

Со набавка на 250 нови еколошки автобуси и реконструкција на мрежата на автобуски линии треба да се стави крај на хаосот во јавниот сообраќај.

Промовирани огласи »

Согласно последната измена на Законот за данок на моторни возила, кој започна да се применува од 1 јануари 2020 година, воведен е нов начин на пресметка на данокот. Всушност данокот на моторни возила ја заменува досегашната акциза на патнички моторни возила и носи променет начин на пресметка на данокот во однос на досегашната акциза која се плаќаше во зависност од вредноста на возилата.

Со новиот Закон за данок на моторни возила се воведуваат две компоненти при пресметката на данокот на моторни возила, Ad Valorem компонента што подразбира даночење на процент од вредноста на возилото и Specific компонента при што пресметката се врши со користење на податокот за висината на емисијата на јаглерод диоксид кај возилата CO2. На овој начин, еколошките возила со пониска стапка на емисија на CO2 стануваат економски поисплатливи за набавка во однос на оние кои имаат повисок износ на емисија на CO2. Податокот за просечната емисија на јаглерод диоксид – CO2 и се утврдува врз основа на потврда за сообразност за ЕУ одобрување на возило (Certificate of conformity – COC).

Во продолжение е даден калкулатор со кој може да проверите колку би изнесувал данокот на моторно возило кое имате намера да го увезете. Калкулаторот е индикативен и можете да го користите само како консултациски податок. Точните износи се утврдуваат во постапка на увозно царинење на возилото, бидејќи зависат од повеќе фактори при увоз, како потекло на возилото, тарифен број и распоредување на возилото, вид на возило и сл.

Промовирани огласи »

Балансот помеѓу семејните обврски и потребата за економска независност го прават претприемаштвото предизвик за иновации и истрајност. Постојат четири столба кои може да ги подготват сите луѓе кои размислуваат да одат во насока кон претприемништво, без разлика дали имате искуство од претходно или пак почнувате од нула.

Обуката претставува еден од најважните столбови за претприемач. Треба да бидете во тек со прашањата кои што најмногу го засегаат бизнисот, а тоа ќе ви овозможи да генерирате нови идеи и да го подобрите донесувањето на одлуките. Важно е да имате добар маркетинг или промоција на производи и услуги, операции или процесот на производство, изработка на производите како и финансиите кои на крајот ќе бидат најобјективен показател за перформансите на вашиот бизнис и продажба, бидејќи без продажба нема да има приход.

Следниот столб е да бидете поврзани со многу луѓе. Бизнисот никогаш неможете да го водите сами. Треба да бидете опкружени со искусни луѓе кои би можеле да придонесат нешто за вашиот бизнис и да имате мрежа на сојузници за она за што сметате дека сте помалку добри.

Третиот столб е рекламирање на вашиот бизнис на специјализирани страници наменети за истото, кои што ќе може да одговорат на прашањата што всушност вие правите, зошто го правите тоа, каде може да ве најдат и какво мислење имаат останатите клиенти за вас.

Четвртиот столб се однесува на начинот на плакање. Убаво би било доколку прифатите повеќе начини на плаќање, од готовина па се до електронско плаќање, бидејќи електронскиот начин на плаќање дава пристап до повеќе клиенти.

Повеќе вести...
барај огласи за вработување » барај останати огласи »