ЕКО ЛОГИСТИК СЕРВИС

ЕМБС: 7260920
Индустрија: Вработување
Адреса: 15ти Корпус бр. 1
Град: Скопје
Веб: els.mk
ЕКО ЛОГИСТИК СЕРВИС ДООЕЛ Скопје е лидер во вршењето на поштенски услуги реализирани преку електронска трговија – e-Commerce со препознатлив долгогодишен потенцијал на искусни доставувачи за курирски услуги на правни и физички лица.
Располагаме со сите неопходни лиценци и овластувања за домашен и меѓународен транспорт на пратки. Испорака вршиме во сите градови во Републиката со околу 30 канцеларии и повеќе од 100 моторни возила.

Над 160 вработени секојдневно се грижат вашите пратки успешно да бидат доставени до вашите клиенти. Работиме согласно меѓународните стандарди за поштенски услуги и имаме унифицирани процедури за најава, испорака и следење на вашите пратки.
Нашите доставувачи се обучени и препознатливи преку корпоративната облека и однесување.

Она што не разликува од останатите компании се нашите услуги за ЕКСПРЕСНИ ПРАТКИ. Ви овозможуваме брз и еколошки транспорт на Вашите пратки низ Скопје за помалку од 1 час и низ Републиката во истиот ден.