Med i son duo

  • ЕМБС: 7218800
  • Индустрија: Трговија
  • Адреса: Сава Ковачевич 1 - 1 / 3
  • Град: Скопје
  • Веб: www.medisonduo.mk/
  • Основана во 2017
Medison Duo е компанија која се занимава со директна продажба по пат на презентации на потенцијални клиенти. Застапник за бренд производи на територија на Македонија. Наш партнер е луксузниот бренд Woolmark кој нуди широка мрежа на производи од чиста волна. Застапници за AQUA Filter US. Наша мисија е да докажеме дека здравјето не може да биде привилегија ниту луксуз, напротив здравјето е приоритет за секој човек.    КЛИКНИ