НЈСК ХОЛДИНГ ДООЕЛ Скопје

  • ЕМБС: 7142242
  • Индустрија: Вработување
  • Адреса: бул.Борис Трајковски бр.73 (Управна зграда ОХИС АД
  • Град: Скопје
  • Веб: www.nyskholdings.com/
  • Основана во 2016
Компанија од фармацевтска индустрија која се занимава со одгледување и екстракција на канабис за медицинска употреба лоцирана во Скопје.,    КЛИКНИ