FacebookN/A likes
TwitterN/A followers
InstagramN/A followers

Фармацевт и Фармацевтски Техничар - Штип

  • Објавен пред 11 месеци
  • ZEGIN DOO Skopje
  • Активен до 25.04.2018
  • Позиција: Доктор и медицински персонал
  • Локација: Штип

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за работни односи-Пречистен текст (Сл.весник на РМ бр.25/2013) Работодавецот Приватна здравствена установа АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ Скопје ул.Битпазарска бр.бб Скопје Центар, распишува:

 

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

 

Приватна здравствена установа АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ Скопје, ул. Бел Камен бр.6 Скопје, има потреба од:

 

ФАРМАЦЕВТ

 

Со следните квалификации:

·         Завршен (ВСС) Фармацевтски факултет,

·         Поседување на лиценца за работа,

·         Задолжително претходно работно искуство.

 

ФАРМАЦЕВТСКИ ТЕХНИЧАР

 

Со следните квалификации:,

·         Положен Државен Испит (Уверение)

·         Задолжително претходно работно искуство.

 

Вработувањето се однесува на неопределено време, со можност за поставување на позиција „Шеф на аптека“.

            

На огласот може да се јават и Дипломирани фармацевти и фармацевтски техничари без работно искуство, како и дипломирани фармацевти без лиценца за работа, и фармацевтски техничари без стручен испит.

 

Вашето CV со фотографија не постара од 6 (шест) месеци доставете ја по пошта на адреса Приватна здравствена установа АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ Скопје ул. Бел Камен бр.6 Скопје или преку полето Аплицирај веднаш.

 

КЛИКНИ