Бараме Продавачи,Магационер и Комерцијалисти

ДПТ,,Агроунија,, Огнен ДООЕЛ има потреба од

-2 (двајца) продавачи

со завршен земјоделски факултет агроном-насока поледелство или минимум завршено средно образование

-1(еден) магационер

со завршено средно образование

2(двајца) комерцијалисти

со завршен земјоделски факултет или завршен економски факултет

тел.075 475 294

КЛИКНИ