МЕНАЏЕР ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Опис на работни задачи:

 • Организирање, планирање и надзор на работата на секторот
 • Подготовка и спроведување на процедури, правилници, упатства и обрасци од секторот за Човечки Ресурси
 • Следење и преземање активности за реализација на усвоените планови за работа
 • Активно учество во процесот на избор и селекција на нови вработени
 • Следење и унапредување на процесот на унапредување на вработените
 • Следење и унапредување на системот на мотивација на вработените
 • Го следи спроведувањето на одобрените обуки и иницира спроведување нови обуки за развој на вработените
 • Грижа за подобрување на условите за работа
 • Работа во согласност со соодветните закони
 • Координација на работата со другите сектори

Потребни квалификации:

 • Високо образование – Економски факултет, Правен факултет, Психологија
 • Претходно работно искуство од најмалку 5 години
 • Искуство во раководење со тим
 • Одлично познавање Англиски јазик
 • Одлично познавање на MS Office

Личен профил:

 • Високо развиени комуникациски и организациски вештини
 • Способност за комуникација со вработени на различни нивоа и справување со комплексни ситуации
 • Способност за тимска работа, формирање и водење на тим
 • Способност за работа под притисок и во кратки рокови
 • Професионален и позитивен однос
 • Способност и желба за понатамошно стручно усовршување на своите познавања и искуства
КЛИКНИ