Software developer/programmer

 • Објавен пред 12 месеци
 • ЕДУСОФТ
 • Активен до 20.06.2019
 • Позиција: Програмер/информатичар/дизајнер
 • Локација: Скопје

Software developer/programmer (1 извршител)

 

Пожелни компетенции:

 • познавање на HTTP протокол
 • познавање на ASP.NET (ASP.MVC/Entity Framework) или друга платформа за развој на веб апликации
 • познавање на JavaScript, JQuery
 • познавање на релациони бази на податоци MSSQL, Oracle
 • познавањена HTML, CSS и XML
 • сопствена иницијатива и аналитички способности
 • интерес за нови технологии и способност истите да се применат при развојот на проекти

 

Пријавите во кои ќе ја наведете работната позиција за која сте заинтересирани со Ваша кратка биографија (CV), испратете ги на email адреса edusoft@edusoft.com.mk до 30.06.2019.

 

Сите пријави ќе бидат разгледани а оние кои ги исполнуваат условите на огласот ќе бидат поканети на интервју.

КЛИКНИ