Едшоп вработува: Маркетинг агент, оператори во Call Center на македонски и албански јазик

  • Објавен пред 6 месеци
  • ЕДШОП
  • Активен до 07.08.2020
  • Позиција: Останато
  • Локација: Скопје

 

Како дел од стратегијата на проширување на дејноста и зголемување на пазарното присуство на домашниот и регионалниот пазар, компанијата ЕДШОП има потреба од вработување на агенти за продажба и маркетинг за канцелариска работа. Предност  имаат кандидатите со претходно искуство во продажба и развиени вештини за комуникација. Работата ке се одвива од базата на компанијата во Скопје. Избраните кандидати добиват бесплатна обука и засновање на редовен работен однос. Работно време 6 часа дневно, плата до 30,000 ден и има можност да се работи од дома откако ке се помине обуката.

Si pjesë e strategjisë së zgjerimit të biznesit dhe rritjes së pranisë së tregut në tregun e brendshëm dhe rajonal, ndërmarrja EDHSOP ka nevojë për punësimin e agjentëve të shitjeve dhe marketing për punë në zyra. Preferenca u jepet kandidatëve me përvojë të mëparshme të shitjeve dhe aftësi të zhvilluar komunikimi dhe atyre që kanë jetuar ose kanë pasur përvojë pune në Shqipëri. Puna do të bëhet nga baza e kompanisë në Shkup, duke punuar me Shqipërinë dhe Kosovën.Kandidatët e zgjedhur marrin trajnime falas dhe vendosjen e një marrëdhënieje të rregullt pune.Orari i punës 6 orë në ditë, paga arrin deri ne 30,000 denarë dhe ekziston një mundësi për të punuar nga shtëpia pas trajnimit.

Edshop ka nevoje edhe per nje marketing agent. Perparesi do te kene ata te cilet kane pervoje pune.

Kontakt tel:078301514