Геодетски инженер/ техничар

Друштвото за производство, услуги и трговија увоз-извоз ВЕ-ГРУПА ДООЕЛ Радовиш, поради зголемен обем на работа има потреба од вработување на лице - Геодетски инженер/ техничар. Работниот однос се заснова на почеток на определено време од 3 месеци, со можност за продолжување на истиот. Ви нудиме одлични работни услови, пријатна работна атмосфера и можност за напредок и надградување. Плата по договор.