Возач со Е категорија

  • Објавен пред 3 недели
  • Rroni Steel
  • Активен до 11.06.2024
  • Позиција: Возач/Управувач
  • Локација: Скопје
  • Facebook: rronisteelskopje

РРОНИ СТЕЕЛ/СТИЛ ЖЕЛЕЗО, Објавува ОГЛАС за работа Во новата просторија за работа на Качанички пат /Визбегобо.

Ррони Стеел-Скопје објавува отворен конкурс за кандидати од подрачјето на град Скопје и пошироко за следниве работни позиции:

1. Возач со Е категорија

Услови што треба да се исполнат:

  •  Средно образование.
  •  Со  искуство.

За сите заинтересирани:

RRONI STEEL/STIL ZHELEZO  SHPALL KONKURS PËR PUNË.
Kompania jonë Rroni Steel - Shkup,  shpall konkurs për punë në sektorin e Lakim - Këputjes për kandidatët nga qyteti i Shkupit dhe më gjërë:  

Titulli i vendit të punës: 
1. Shofer me E kategori

Kushtet të cilat duhet përmbushur: 

  • Arsimimi i mesëm.
  • Me pervoje pune. 

Të gjithë të interesuarit:

Сакаш да те препорачаме кај компаниите?

барај огласи за вработување » барај останати огласи »