Курир со искуство

Нашата компанија поради зголемен обем на работа има потреба од луѓе со искуство во областа на поштенско-курирските услуги за град Скопје 
за подетални информации: 075/303-096

КУРИР

Компанија која се занимава со поштенско-курирски услуги има потреба од курир со долгогодишно искуство. 

Потребни услови што треба да ги поседува кандидатот:

 

· Минимум средно образование,

· Работно искуство од минимум 3 години како курир

· Задолжително возачка дозвола Б категорија.(активен возач) 

Обврски:

· Планирање и координација на активности,

· Грижа за одржување на опремата во исправна состојба,

· Одржување на ред во своите дневни задачи

· Водење евиденција на навремена достава.

· 

Личен профил:

· Професионален и позитивен однос,

· Способност за тимска работа,

· Способност за работа под притисок,

· Љубезност

· Организираност. 

· Почетна плата 18,000 ден + бонус

Неделното работно време изнесува  40 часа, се работи во 2 смени. 

Телефон за контакт 075/303-096

 

КЛИКНИ