Друштво за изнајмување на деловни простории АНАМАРК МК има потрба од касиер и двајца хигиеничари

Друштвото за изнајмување на деловни простории АНАМАРК МК ДООЕЛ СКОПЈЕ им потрба од еден  работник на позиција касиер и двајца работници на позиција хигиеничар.

 

КЛИКНИ