Професор по Англиски и Шпански јазик

Приватно училиште за странски јазици има потреба од вработување на 1 професор/кa по англиски и шпански јазик. Предност ќе имаат кандидатите со добро познавање и на шпанскиот јазик. 

 

Работниот однос се заснова на определено време од 9 месеци, со можност за продолжување на договорот на неопределено време.

 

Вашите апликации можете да ги испраќате на dafi83@yahoo.com.

 

Со праќање на вашата апликација, давате согласност вашите податоци да бидат задржани и користени од компанијата во рок од 1 (една) година.

КЛИКНИ