Овластен Сметководител

За компанијата: Толлакс ДОО Скопје во своето портфолио има 14 Продажни објекти М1 Киоск распоредени во централно градско подрачје, Центар, Кисела Вода, Бисер, Универзална Сала,Соборна црква, 1 Поло Супермаркет. Толлакс ДОО Скопје е генерален увозник за неколку брендови од тобако и кондисторската индустрија. повеќе за компанијата »
  • Објавен пред еден месец
  • Толлакс
  • Активен до 11.12.2020
  • Позиција: Економист/сметководител/ревизор
  • Локација: Скопје

Толлакс ДОО Скопје

има потреба од Сметководител:

ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО
Комплетно водење на сметководственото работење и контрола на целокупниот сектор согласно законската регулатива како и сметководствените политики на фирмата.
Следење и наплата на побарувањата од сите правни лица за купопродажба на стоки.
Изготвување неделен план за плаќање и реализирање на налози во електронско банкарство.
Изготвување на неделни и месечни извештаи за Генералниот директор;
Ги изготвува во предвидените рокови сите извештаи кои согласно законската регулатива треба да се достават до Министерство за финансии-УЈП, НБРМ, Царинска управа, Статистика, Завод за вработување и комуникација со истите.
Изготвување на документација за Плата, пресметка на ДДВ и Данок на добивка.
Ги врши сите подготвителни работи во врска со годишната сметка и изготвување на истата заедно со финансовиот директор;
Извршување на сите други задачи и барања од страна на Генералниот директор и во рамки на сметководството и финансиите.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ
Уверение за овластен сметководител;
Минимум 3 години работно искуство;
Познавање и користење на англиски јазик, се смета за преднос;
Одлично познавање и работа со Excel;

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ
Добри аналитички способности, уредност и одговорност;
Умешност да се работи со голем број информации;
Работа во куси временски рокови;
Способност за индивидуална и тимска работа;
Одговорна и лојална личност.

Контакт Број            075 426 882

Испратете CV na  [email protected] со назнака ЗА СМЕТКОВОДИТЕЛ