Толлакс

Толлакс ДОО Скопје во своето портфолио има 12 Продажни објекти М1 Киоск распоредени во централно градско подрачје, Центар, Кисела Вода, Бисер, Универзална Сала, 1 Поло Супермаркет. Во најскоро време ке биде отворен уште еден нов М1 Киоск.КЛИКНИ