Толлакс

Толлакс ДОО Скопје во своето портфолио има 14 Продажни објекти М1 Киоск распоредени во централно градско подрачје, Центар, Кисела Вода, Бисер, Универзална Сала,Соборна црква, 1 Поло Супермаркет.
Толлакс ДОО Скопје е генерален увозник за неколку брендови од тобако и кондисторската индустрија.