Толлакс

Толлакс ДОО Скопје во своето портфолио има 13 Продажни објекти М1 Киоск распоредени во централно градско подрачје, Центар, Кисела Вода, Бисер, Универзална Сала, 1 Поло Супермаркет.КЛИКНИ