Келнер/ка

  • Објавен пред 9 месеци
  • Султан Модерн Хотел
  • Активен до 12.10.2017
  • Позиција: Келнер/угостител/туризам
  • Локација: Скопје

Конкурс за вработување.
Султан Модерн Хотел има потреба од следниве позиции:
Позиција: Келнер
Број на слободни позиции : 1
Услови за аплицирање:
-Искуство во областа на хотелиерство би било од предност
-Познавање на англиски јазик
-Познавање на турски јазик би било во предност
-Возраст од 23-35 год.
За аплицирање пратете CV на следнава e-mail aдреса info@sultanhotel.com.mk или јавете се на бројот 2 3125 144
....................................................................................................
....................................................................................................
Konkurs për punësim
Sultan Modern Hotel ka nevojë për pozicionet në vijim:
Pozicionet: Kamarier
Numri i vendeve te lira: 1
Kushte për aplikim:
-Eksperience në lëminë e hoteleris do ishte përparsi
-Njohje të gjuhës angleze
-Njohje të gjuhës turke do ishte perparsi
-Mosha prej 23-35 vjet.
Për aplikim dërgoni CV në emailin info@sultanhotel.com.mk ose lajmrohuni në numrin 3 125 144

КЛИКНИ