ДИРЕКТОР ЗА ПРОДАЖБА

БЛУ ТЕК Комуникации Скопје

објавува оглас за следната работна позиција:

 

ДИРЕКТОР ЗА ПРОДАЖБА

 

Одговорности:

Анализа и евалуација на потенцијалот на пазарот

Изработка на план за развој и стратегија за настап на пазарот

Селекција на портфолио

Подготовка на годишен план за продажба и следење на неговото спроведување

Континуирано барање и креирање на нови можности за продажба

Комплетно управување со продажните активности и процеси

Управување со одделот за продажба, поставување на цели и следење на нивното спроведување

Одржување на релации со вендорите и партнерите

Неделно и месечно известување кон Генералниот менаџер

Застапување на интересите на компанијата и пошироката групација во деловните кругови

Одржување на контакти од стратешко значење

По потреба учество во развој на правилници и процедури

 

Потребни квалификации:

Високо образование

Минимум 5 години искуство во продажба

Минимум 2 години искуство во управување со тим

Одлично познавање на МS Office

Возачка дозвола Б категорија

Одлично познавање на деловен Англиски јазик

Одлично познавање на Македонскиот пазар

Познавање на други регионални пазари ќе се смета за предност.

Способност да работи независно и како дел од тим

Способност и желба да одржува и развива мрежа на корисници

Одлични аналитички способности

Ориентиран кон продажба и резултати

Одлични комуникациски способности

Силно изразена способност да презентира решенија на начин разбирлив за корисникот, да преговара и успешно да “затвора” деловни можности

 

 

Кандидатите кои се заинтересирани и ги исполнуваат горенаведените услови своите професионални биографии можат да ги испратат на: info@blutek.mk

Крајниот рок за аплицирање е: 29.01.2020 год.

Само кандидатите кои ги исполнуваат горе наведените услови ќе бидат повикани на интервју.

КЛИКНИ