Деловна секретарка

За компанијата: Зегин ДОО е првата приватна компанија во Република С. Македонија регистрирана за продажба на лекови. Како една од најуспешните и најголемите компании кај нас, со најдобра инфраструктура и најголема дистрибутивна... повеќе за компанијата »
 • Објавен пред еден месец
 • Зегин ДОО Скопје
 • Активен до 30.01.2021
 • Позиција: Административен работник
 • Локација: Скопје

ЗЕГИН ДОО е првата приватна  компанија во Република Македонија регистрирана за продажба  на лекови. Како една од најуспешните и најголемите компании кај нас, со најдобра инфраструктура и најголема  дистрибутивна мрежа, секогаш сме во потрага по талентирани професионалци кои сакаат да станат дел од нашето професионално семејство.

Имаме потреба од:

Деловна секретарка

 Потребни квалификации:

 • ССС
 • Претходно работно искуство ќе се смета како предност
 • Работа со компјутери и одлично познавање на MS Office
 • Познавање на англиски јазик, познавање на друг странски јазик ќе се смета за предност

Работни обврски:

 • Прима повици преку кои закажува состаноци, дава одговори на рутински прашања/барања или ги пренасочува кон другите служби
 • Пречекува гости, ги спроведува или посредува/извршува закажана услуга од доменот на организацијата
 • Отвора пошта, ја предава на потпис, а потоа ја дистрибуира до соодветната служба
 • Прима електронска пошта, одговара или ја дистрибуира до соодветната служба
 • Пренесува зададени информации
 • Изготвува документи, се грижи за изгледот и коректноста на документите за експедирање
 • Прима и испраќа факсови
 • Умножува документи по пат на фотокопирање или скенирање
 • Праќа честитки и телеграми
 • Води дневен календар на состаноци и задачи
 • Врши преводи и кореспондира со странство по писмен и устмен пат
 • Врши резервација на ресторани, хотели, авио билети, изготвува соодветна документација за таа цел
 • Се грижи за уредноста на просториите
 • Врши нарачки на потребен канцелариски материјал и други потрошни материјали
 • Води Деловодник
 • Прима и заведува примена пошта
 • Ја сортира и доставува заведената пошта до соодветни служби
 • Врши ажурирање и архивирање на документација
 • Подготвува и заведува пошта за експедирање
 • Комуницира со поштите за редовна и брза достава
 • Води тетратки за интерна достава и за експедирање
 • На дневна основа води евиденција на потрошувачка

Доколку  сте енергични, храбри и полни со ентузијазам за личен развој и напредување, како и професионални компетенции за успешно да работите во областите наведени погоре, Ве молиме испратете пропратно писмо и биографија на македонски јазик со ознака деловна секретарка  на [email protected]. Само кандидатите кои во целост ги исполнуваат критериумите ќе бидат контактирани.