ТАПАЦЕР НА СИСТЕМИ ЗА СЕДИШТА

Киeл Групацијата е еден од водечките европски производители на патнички системи за седишта за автобуси и железнички возила на локално, регионално и меѓуградско ниво.
Во рамките на своите компании лоцирани во Германија, Полска, Турција, Холандија, Шпанија, Франција, САД и Русија и со околу 1.200 вработени, Киeл е силен и сигурен партнер за задоволување на потребите на своите клиенти.
Во целиот свет, Киeл е признат по своите високо квалитетни производи, незаменлива експертиза и посветена работна сила. Со новата компанија "Киeл Македонија", која се наоѓа во Желино (Тетово), Киeл продолжува со својот ангажман за своите клиенти, со производство на седишта за автобуси.

Со цел проширување на својот тим, Киел Македонија има потреба од  работници на позицијата:


ТАПАЦЕР НА СИСТЕМИ НА СЕДИШТА
 


Должности и одговорности:

 • Тапацирање на седишта за патнички, градски автобуси и железници (Перничиња за седење / Наслони на седишта).
 • Тапацирање на мали делови на седишта како што се наслони за раце, наслони за глава, помошни делови за потпирање.
 • Mонтажа на делови за седишта (рамки на седишта, наслони на седишта, основа, потпирачи на стапала, разно).
 • Монтажа на делови за вградување (наслони за раце, маси, рачки, разно).
 • Монтажа на седишта за патнички,градски автобуси и возови.
 • Подготовка и пакување за транспорт.


Барања и квалификации:

 • IV степен на стручна подготовка. Работно искуство до 2 години во областа на тапацирање мебел и работа со мали делови метал.
 • Познавање на елементи за прицврстување и алати на користење за истото
  Способност да чита, применува и следи технички цртежи.
 • Одговорна, иницијативна личност со изразена желба на припадност во тим.
 • Подготвен да ги научи позициите на работа и нивни чекори


Загарантирани работни услови:

 • Организиран превоз
 • Лична заштитна опрема
 • Редовна плата
 • Дневни оброци
 • Загарантирани права според Законот за работни односи
   


Доколку оваа позиција ви изгледа ипривлечно и ги исполнувате зададените услови, ве покануваме да го испратите вашето резиме/ CV на: hr@kiel-sitze.mk со назнака „Тапацер на системи за седишта“.

Киел Македонија нуди еднакви можности на вработување без оглед на пол, раса, религија и убедувања, попреченост, возраст и сексуална ориентација.

Апликациите без назнака за кое работно место се однесуваат, нема да бидат земени предвид.

Ќе бидат контактирани само оние кои влегле во потесен круг на селекција.

КЛИКНИ