Дипломиран градежен инженер

1 (еден) дипломиран градежен инженер со следниве,

  • Потребни квалификации:
  •  
  • високо образование - Градежен факултет
  • со работно искуство најмалку 2 (две) години, при изведба на објекти од нискоградба, искуство со работа на терен
  • да поседува А или Б овластување за изведба
  • познавање на англиски јазик,
  • работа со компјутери и задолжително познавње на:MS Office, Internet, Auto CAD,
  • поседување возачка дозвола Б категорија.

 

  • Личен профил:

 

Способност во организирање на работата на терен, човечки ресурси и поставување на приоритети

Одлични организациони вештини со флексибилен пристап кон работите и ориентираност кон изнаоѓање на решенија

Способност за тимска работа

Лојалност, иницијативност, темелност, енергичност

Способност за работа под притисок и во дадени рокови

 

КЛИКНИ