Медицински претставник

Санус Вите ДОО Скопје бара дипломиран Стоматолог, Фармацевт, Лекар или со Диплома од факултет од Природни науки за работа со лекари - специјалисти.

КЛИКНИ