Одговорен во сметководство

  • Објавен пред 11 месеци
  • ДТУ РАМСТОРЕ ДОО
  • Активен до 17.07.2017
  • Позиција: Економист/сметководител/ревизор
  • Локација: Скопје

(преземи го огласот како PDF)

 

 

 

Друштвото за трговија и услуги РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО , на ул.Св.Кирил и Методиј бр.13 Скопје моментално е во потрага по кандидат во нашиот Одделот Финансии и Сметководство. Ако сакате да работите во интернационално динамично опкружување и сакате да станете дел од нашиот тим, аплицирајте на следната позиција:

 

Одговорен за трговско сметководство

 

Опис на работна позиција

Книжење на трансакции од  стоки, набавка на услуги

Книжење, контрола, известување за основни средства и амортизација, како и изработка на FA движења

Книжење на трансакции и одобренија од персонални трошоци

Книжење на сите финансиски трансакции, вклучувајќи продажба, увоз, банка, трошоци, побарувања и обврски

Изработка на сите даночни пријави и други соодветни документи

Подготовка  на конфирамции и компензации од сите добавувачи и даватели на услуги

Управување со комуникација и процесот на надворешна ревизија

Следење на сите сметковни баланси кои се основа за локални и IFRS финансиски извештаи

Комплетирање на сите трансакции во согласност со календарот на месечните затварања на Рамсторе

 

 

Потребни квалфикации

 

Универзитетска диплома –Економски факултет (Економски,  ревизија, итн)

Одлично познавање на Македонската даночна  и финансиска регулатива

Најмалку 5 години искуство (Искуство со управување-менаџирање би било предност)

Да поседува Лиценца за Овластен Сметководител

Лидерски способности за управување со тим, аналитички способности и ориентираност кон резултат

Вештини за управување со работна бизнис средина

Одлично зборување и пишување на Англиски јазик (Турскиот јазик ќе се смета за предност)

Искуство со локалните сметководствени стандарди, буџет, годишна пресметка,

Познавање на ИФРС стандарди;

Одлични компјутерски способности;

 

Биди член на тимот кој се стреми кон развој и професионализам , пратете го вашето CV и пропратно писмо на Англиски јазик со назнака Одговорен за трговско сметководство на маил: hr@ramstore.com.mk Рокот за аплицирање е 30.07.2017 година

 

 

 

 

 

Друштвото за трговија и услуги РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО , на ул.Св.Кирил и Методиј бр.13 Скопје моментално е во потрага по кандидат во нашиот Одделот Финансии и Сметководство. Ако сакате да работите во интернационално динамично опкружување и сакате да станете дел од нашиот тим, аплицирајте на следната позиција:

 

Одговорен за трговско сметководство

 

Опис на работна позиција

Книжење на трансакции од  стоки, набавка на услуги

Книжење, контрола, известување за основни средства и амортизација, како и изработка на FA движења

Книжење на трансакции и одобренија од персонални трошоци

Книжење на сите финансиски трансакции, вклучувајќи продажба, увоз, банка, трошоци, побарувања и обврски

Изработка на сите даночни пријави и други соодветни документи

Подготовка  на конфирамции и компензации од сите добавувачи и даватели на услуги

Управување со комуникација и процесот на надворешна ревизија

Следење на сите сметковни баланси кои се основа за локални и IFRS финансиски извештаи

Комплетирање на сите трансакции во согласност со календарот на месечните затварања на Рамсторе

 

 

Потребни квалфикации

 

Универзитетска диплома –Економски факултет (Економски,  ревизија, итн)

Одлично познавање на Македонската даночна  и финансиска регулатива

Најмалку 5 години искуство (Искуство со управување-менаџирање би било предност)

Да поседува Лиценца за Овластен Сметководител

Лидерски способности за управување со тим, аналитички способности и ориентираност кон резултат

Вештини за управување со работна бизнис средина

Одлично зборување и пишување на Англиски јазик (Турскиот јазик ќе се смета за предност)

Искуство со локалните сметководствени стандарди, буџет, годишна пресметка,

Познавање на ИФРС стандарди;

Одлични компјутерски способности;

 

Биди член на тимот кој се стреми кон развој и професионализам , пратете го вашето CV и пропратно писмо на Англиски јазик со назнака Одговорен за трговско сметководство на маил: hr@ramstore.com.mk Рокот за аплицирање е 30.07.2017 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛИКНИ