Hardware/Embedded Software Engineer

 • Објавен пред 2 недели
 • АЈПИ ХОУМ ЕНД ОФИС
 • Активен до 20.01.2021
 • Позиција: Програмер/информатичар/дизајнер
 • Локација: Скопје

IP Home & Office вработува хардверски/embedded software инженер за развој и имплементација на софтвер за IoT уреди и решенија. 

За оваа позиција неопходни се следните квалификации:

 • солидно познавање и искуство со програмски јазик C/C++
 • солидно познавање на Англиски јазик
 • диплома од електротехнички факултет или факултет за информатички науки
 • познавање на протоколи и TCP/IP stack
 • познавање на SQL датабази 

Предност имаат кандидати со следните квалификации:

 • практично искуство со развој на софтвер кој комуницира со API и датабази
 • практично искуство со развој на софтвер кој применува SSL комуникација
 • практично искуство со развој и тестирање на embedded software 
 • познавање на интерфејси за комуникација со периферен хардвер
 • способност за читање на шеми и документации за електронски компоненти

Активности во склоп на работната позиција:

 • Дизајн и имплементација на софтвер за IoT уреди и сензори
 • Дизајн, развој, имплементација, тестирање и дебагирање на embedded software
 • Code review 
 • Интеграција на нови производи (уреди)
 • Активно учество при процесот на дизајн и развој на нови хардверски решенија
 • Анализа на third party и open source software

Заинтересираните кандидати да испратат CV на [email protected] 

Кандидатите кои имаат практично искуство со имплементација на софтвер во C/C++ може да испратат и опис на дел од проектите и во куси црти да го наведат нивниот допринос при имплементација на софтверот.