FacebookN/A likes
TwitterN/A followers
InstagramN/A followers

ВОЗАЧ

Неопходно е поседување на:

  • Возачка дзвола со C и Е категорија, како и
  • Сертификат за меѓународен возач,
  • По можност и поседување на АДР лиценца.
КЛИКНИ